top of page

Projekty a návrhy

Pre pekné a profesionálne vyriešenie kompozície záhrady je veľmi dôležité priestor dôkladne spoznať a taktiež včleniť do neho predstavy zákazníka, ktoré sa prezentujú  vo forme projektu. Ten sa po presnom zameraní pozemku a všetkých komponentov vypracuje buď formou kreslenia alebo počítačovou prezentáciou.

Ku kvalitnému projektu samozrejme patrí aj cenová ponuka s rozpisom cien všetkých položiek a služieb.

 

Na lepšiu predstavivosť pre zákazníka sa ku pôdorysnému

zobrazeniu vypracuváva aj axonometrické zobrazenie, čo

je pohľad z hora zväčša pod 45 stupňovým uhlom pohľadu na celý pozemok.

Pre detailnejšie zobrazenie určitých partíí sa robí perspektívny pohľad, to je pohľad  asi v úrovni očí

stojaceho človeka na danú partiu.

 

Cena  za kompletný projekt vrátane celej dokumentácie je dohodou  podľa rozsahu a náročnosti na vypracovanie.

Pokiaľ ste s projektom spokojný a dáte si ho aj zrealizovať našou firmou celá čiastka ceny za projekt bude odpočítaná z ceny realizácie a tak máte Váš návrh zdarma.

bottom of page