top of page

Závlahy

Kde nie je voda, nie je ani život, a to platí aj o Vašej záhrade, ktorá bez vody nemôže správne fungovať. A preto v dobe keď klimatické podmienky už nefungujú tak ako by mali a je potrebné tomu umelo dopomôcť, ponúkame Vám tento problém bezstarostne vyriešiť zakomponovaním umelého dažďa do Vašej záhrady. 

Výhody: plne automatický závlahový systém úplne vypĺňa absenciu vlahy potrebnú pre rast rastlín a trávnika. Oslobodzuje Vás tak od pracného, no hlavne zdĺhavého ručného polievania v čase potreby vody.

 

Inteligentná riadiaca jednotka reguluje množstvo vody pre určité sekcie v záhrade ako aj úplné vypnutie v prípade dažďa či mrazu a tak sa stáva pravidelným a samozrejmým prvkom pri tvorbe Vašej  záhrady.

 

O šetrení financií pri úspore vody a Vášho času ani nehovoriac. To všetko pri 130% účinnosti pokrytia Vašej záhrady vodou.  

Naša firma sa zaoberá dlhodobo overenými a spoľahlivými systémami značky Hunter, Rain Bird, ktoré pochádzaju z dielne USA.

Montáž - tak ako pri výsadbe aj tu sa vychádza z presne vypracovaného projektu, ktorý pokrýva dávku vody k jednotlivým rastlinám podľa ich nárokov. No jedným z najhlavnejších faktorov, od ktorého sa odvíjajú všetky veci ako aj cena, je zdroj vody. U zdroju sa berie do úvahy hlavne jeho výdatnosť (najlepšia je pri kopaných a vŕtaných studniach) a tlak vody, ktorý závisí od výkonnosti čerpadla (najefektívnejšie je ponorné čerpadlo, ktoré je z dlhodobého hľadiska prakticky bezúdržbové).

Ako sekundárny faktor sa berie do úvahy čistota vody, prípadne jej chemické zloženie.  

Údržba spočíva hlavne v odstavení celého systému (odvodnení, ktoré sa robí vyfúknutím zostatkovej vody z celého rozvodu výkonným kompresorom) a jeho opätovným spustením do prevádzky na jar, prípadne občasným výčistením filtra od nazbieraných nečistôt.

bottom of page