top of page

Trávniky

Trávnikový koberec je predpestovaný trávnik na inom pozemku. Zvyčajne sa predávajú rok staré trávniky, ktoré sú už dosť dobre prekorenené.

 

Veľa ľudí sa myľne domnieva, že o trávnik založený z kobercov sa netreba starať. Potrebuje rovnakú údržbu ako trávnik 

z výsevu, len v rannom, najnáročnejšom období sa oňho starajú odborníci. 

Výhodou tohto spôsobu je okamžité dosiahnutie estetického efektu a čiastočne aj protierózneho účinku.

 

Odpadá prvotná práca s hubením burín, dosievaním slabovzklíčených fľakov a pod. Ďalšou veľkou výhodou je, že trávnik je možné bez problémov zakladať počas celého vegetačného obdobia, až do prvých mrazov.

V trávnikoch zakladaných výsevom sú nesporne najväčšou výhodou prvotné zriaďovacie náklady. Naopak nevýhodou tohto typu trávniku je neistý výsledok, väčšia starostlivosť - kosenie 2-3 krát týždenne, pravidelné zalievanie a neskoršie finančné náklady spojené s hnojením a striekaním herbicídmi, prípadne fungicídmi.

bottom of page